Vanuit buurtmoestuin Stadshoeve de Tuin in Tilburg is sinds 2013 door medewerkers lesgegeven aan leerlingen van de nabij gelegen basisschool.

EducatiePit

Buurtmoestuinen schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond… En hoe voor de hand liggend is het dan als scholen ook gebruik gaan maken van deze groene leerzame plekken in de directe omgeving. De verbinding, die de school hierdoor met de wijk aangaat, heeft veel meerwaarden. Stichting Transfarmers heeft met financiële ondersteuning uit het provincie programma Leefbaarheid@Brabant een interactief, leerzaam en vakoverstijgend lesprogramma ontwikkeld genaamd “De natuur, de tuin, de stad & jij” samen met de Natuurpedagoog ( zie www.natuurpedagoog.nl). EducatiePit springt in op de huidige ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs.

 

Ons team

 • Geertje Janssen

  Leren door te doen is wat mij betreft één van de beste onderwijsmethoden. Laat kinderen zelf hun vragen bedenken en beantwoorden. Laat ze daarbij al hun zintuigen gebruiken. Zo leert een kind wat relevant is en blijft de kennis ook hangen. Vanuit een historisch-pedagogische achtergrond heb ik me gespecialiseerd in het groene ervaringsgerichte leren. Ik ben er van overtuigd dat daar in onze samenleving een tekort en tegelijkertijd een grote behoefte aan is.

 • Sophie Gruijters

  Op een goede dag kwamen de kinderen bij mij uit de buurt bij ons in de buurttuin kwamen kijken. Dit was de start van een kindertuin die we sinds 2010 draaien. Sindsdien heb ik de beeldend-kunstenaar-in-de-klas-opleiding ( BIK) gevolgd en veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van kunstprojecten en groeneducatie in het basisonderwijs. Vanuit Transfarmers ondersteun ik verschillende buurttuin-initiatieven in de opstartfase en voer ik op diverse plekken creatieve groenactiviteiten uit.

  • Albert van der Most

   Samen maken en doen om zo elkaar en de omgeving rondom je beter te leren kennen en begrijpen. Met een achtergrond van sociaal buurtwerker, coach en trainer is voor mij het verbinden en leren van en over jezelf en de omgeving een belangrijk missie die ik graag met veel passie overbreng. Hiervoor ondersteun ik vanuit Transfarmers verschillende (buurt-)projecten waarbij het ontdekken van je eigen vaardigheden en talent centraal staan om zo een steeds toffere plek te maken voor alle mensen en dieren die er wonen.

   Email ons

   We willen graag meedenken hoe, wat en waar het EducatiePit lesprogramma van meerwaarde kan zijn. Ook met alle financiële hobbels, het vinden van vrijwilligers en het kweken van groene vingers hebben wij veel ervaring en oplossingen in huis. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen.

   Naam

   Organisatie

   Email

   Bericht