Visie:

Circulair denken en handelen.
Wij willen graag onze kennis en kunde delen voor de groene ‘zelfmaakmaatschappij’. Scholen stimuleren meer naar buiten te gaan. Leren door te doen en te ondervinden zijn hierbij uitgangspunten. Kinderen leren welke invloed zij hebben op hun omgeving. We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling en laten een verbinding van het eigen handelen op de natuur en de samenleving ervaren. Het uitgangspunt hier is circulair denken en handelen.

Doel:

Ontdek de natuur in je directe leefomgeving.
Zoveel mogelijk kinderen in contact te laten komen met natuur in hun directe leefomgeving . We bereiken dit door middel van een ervaringsgericht onderwijsprogramma. We ondersteunen leerkrachten en vrijwilligers die hiermee aan de slag gaan. Het lesprogramma is zo gemaakt dat het voor elke plek te gebruiken is.

Werkwijze:

Maatwerk dat parallel loopt met de seizoenen.
Het les pakket bestaat uit acht lessen, elke les bestaat diverse keuze onderdelen.
De leerkracht stelt zelf de les samen aan de hand van de docentenhandleidingen. De volledige beleving en kennis overdracht komt het best tot zijn recht met alle acht de lessen het jaar rond. De lessen 2,3 & 4 (in de winter) vinden binnen in de klas plaats, de rest van de lessen worden buiten in de tuin gegeven. De lesopbouw loopt parallel met de seizoenen en kringloop van de natuur. Met behulp van een werkboekje worden de leerlingen in acht lessen het jaar rond op pad gestuurd. De rode draad in de lessen zijn de vierkante meter moestuintjes waar de leerlingen voedsel gaan verbouwen. Er is ruim voldoende les variatie wat zorgt voor een mogelijkheid tot zelfontwikkeling spelenderwijs. Natuur, actief doen, (samen)werken, creativiteit, uitdagingen, rekenen, beleven, ondervinden, oogsten en nog veel meer.

Uitvoering:

Overdracht van ervaring en kennis.
Met een team van professionals met veel natuurkennis en les ervaring is dit pakket opgezet en wordt deze overgedragen. Dit team kan worden ingezet om bij u op school het EducatiePit-programma uit te voeren. Dit kan door het daadwerkelijk geven van de ontwikkelde lessen. Daarnaast ziet zij veel mogelijkheden in het doorgeven van kennis en ervaring door middel van een training. Door deze training te doen, kunnen leerkrachten en of vrijwilligers zelfstandig EducatiePit uitvoeren. Samen wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn op de locatie en wat de vragen en behoefte zijn om met dit programma aan de slag te gaan. Op elke plek, bij elke school, en voor elke doelgroep kan het EducatiePit programma op maat worden gemaakt.

Voor wie?

Voor alle basisscholen met een groen schoolplein of een buurttuin in de omgeving.
Het EducatePitprogramma is bedoeld voor alle basisscholen die een groen schoolplein ( willen) hebben. Maar het programma is ook zeer geschikt voor de buurtmoestuin die graag schoolklassen ontvangt. De lessen zijn geschreven voor groep 5 en 6. Ze zijn echter makkelijk aan te passen aan hogere en lagere klassen. Zelfs het eerste jaar van het middelbaar onderwijs kan ermee aan de slag. Het programma kan uitgevoerd worden in een buurttuin / volkstuin of op het schoolplein. Het programma biedt vele tips en handvatten voor leerkrachten en vrijwilligers die weinig ervaring hebben met het ‘groene’ lesgeven of geen groen vingers hebben.