Het lespakket bestaat uit acht lessen het jaar rond. De lessen zijn onderbouwd met kerndoelen. Elke les heeft diverse opdrachten waaruit de leerkracht kan kiezen en waarmee de leerkracht zelf de les kan samenstellen. Op deze manier is het lespakket meerdere jaren te gebruiken voor dezelfde leerlingen.


De lesopbouw – 8 lessen voor een jaar rond

Het lespakket bestaat uit acht lessen het jaar rond. De lessen zijn onderbouwd met kerndoelen. Elke les heeft diverse opdrachten waaruit de leerkracht kan kiezen en waarmee de leerkracht zelf de les kan samenstellen. Op deze manier is het lespakket meerdere jaren te gebruiken voor dezelfde leerlingen.

De rode draad in het programma is het verbouwen van groente in de moestuintjes vanuit een circulaire visie. In groepjes van 3 a 4 kinderen zorgen de leerlingen voor hun moestuintje. Er kunnen meerdere klassen parallel met EducatiePit werken en gebruik maken van dezelfde tuintjes. Wij werken zelf bijvoorbeeld met vier klassen groep 5-6 in dezelfde tuintjes. Voor een klas met dertig leerlingen zijn er in ieder geval 10 vierkante meter moestuintjes nodig en twee tuintjes met kruiden en bloemen.

Van november tot maart wordt er niet gewerkt in de tuintjes. EducatiePit voorziet dan in drie lessen die binnen gegeven kunnen worden.

De leerlingen krijgen een werkboekje waarin alle opdrachten beschreven staan. Hiermee kunnen zij zelfstandig in de tuintjes werken. Voor de leerkrachten zijn er uitgebreide les-formulieren. Daarnaast wordt er verwezen naar websites met achtergrondinformatie. Na aankoop van het lespakket kunt u met een inlogcode in het beveiligde deel van deze website over al deze informatie beschikken.

Hieronder ziet u het overzicht van de lessen waarmee het programma is opgebouwd.IMG_20151023_111833

les 1 Het Oogstfeest

Buiten augustus/ september

A. start/warming up kennismaking met de tuin en de natuur

B. Quiz over plantenweetjes

1. wat gebeurt er in de tuin?

Schriftelijk vraag en antwoord opdracht om de tuin te leren kennen.

2. Oogsten en winterklaar maken van het tuintje.IMG_20151023_115034

Per vak wordt er in de tuintjes bekeken of er nog wat geoogst kan worden

3. recepten met groente uit de tuintjes.

Met de oogst uit de tuintjes worden gerechtjes gekookt en gezamenlijk opgegeten, maak er een klein oogstfeestje van!

4. Voedselbommetjes

Maak van klei,zaden en nootjes voedselbommetjes voor vogels in de winter.

—–

Les 2 Recycling

Binnen oktober/november392

A. Ga staan als….persoonlijke vragen over de natuur om elkaar beter te leren kennen in de klas.

B. Quiz over afval, energie, samenwerking tussen mens en natuur

1. Niets is afval.

Een knutselopdracht met ‘afval’materiaal.

2. Marktplaats voor samenwerking.

Schriftelijke opdracht waarin kwaliteiten en hulpvragen geformuleerd en uitgewisseld worden.

3. Windmolen van petflessen1416489607994

Technische knutsel opdracht om van een petfles een werkende windmolen te maken

4. De Doorgeefkast.

Een doorlopende opdracht waarin leerlingen zelf een doorgeefkast runnen en verschillende rollen bekleden.

—-

Les 3 De natuur en jij329

Binnen november/ december

A. Ga staan als…persoonlijke vragen over familie en de gezinssamenstelling.

B. Quiz weetjes over bomen en natuur in de stad.

1. Wat is natuur? Maak je omgeving groener!

Filosofisch gesprek over wanneer iets natuur is. Doe opdracht buiten, bloembollen planten in een figuur.

2. Neem iets mee uit de natuur.0016

Inlevingsopdracht in een stukje natuur meegenomen de klas in.

3. Tuinkersvormen

Creatieve opdracht waarin ook het eerste kiemproces en het verzorgen van planten aan de orde komt.

4. Filmpje over de kringloop van de natuur.

—-

Les 4  Jouw zaaiplan

Binnen januari / februari026

A. Ga staan als… persoonlijke vragen over emoties

B. Quiz, raad welk geluid maakt welk dier?

1. Het bonenproefje

Duidelijk inzicht in het kiemproces van een zaadje tot een plantje.

2. Je eigen zaaiplan

Een meetopdracht om op schaal het tuintje voor komend seizoen in te tekenen.IMG_20151022_110916

3. Superheld van klei

Creatieve opdracht waarin een wens wordt bedacht en verwerkt in een superheld van klei.

4. Zaadgranaten

met deze zaadgranaten kun je alle saaie niet groene plekken in de stad bombarderen met lekkere en mooie planten.

—-

Les 5 Een goede bodem

Buiten maart / april

A. Warming-up, doe eens een insect na2015-03-05 12.52.46

B. Quiz, wat leeft er allemaal in de bodem en waarom?

1. Bodemsoorten

Door het uitvoeren van een experiment ontdekken welke grond vruchtbaar is en welke niet, verschillende soorten grond herkennen.

2. Wat zit er allemaal in de bodem?

Met een vergrootglas en een zoekkaart ontdekken welke bodemdiertjes er in de tuin leven.

3. Start tuintjes, het bodemleven0401

onderzoek naar de bodemkwaliteit van de tuintjes , kennismaking met de composthoop

4. Maak je eigen insectenhotel.

Technische opdracht om met verschillende materialen een object te bouwen waar insecten in kunnen verblijven.

5. Voorzaaien in de klas.

In de klas kunnen de eerste zaadjes worden opgekweekt.

Les 6 Handen uit de mouwen

buiten april/ mei388

A. Warming-up, inlevingsopdracht in tweetallen, weersomstandigheden

B. Quiz, weetjes over dieren en plantenweetjes

1. Zaaien

In groepjes zaaien de kinderen hun tuintjes in met behulp van hun zaaiplan.

2. Planten en emoties

Een experiment, Groeien planten beter als je aardig tegen ze doet?0099

3. Vogelverschrikkers maken

Van afvalmateriaal maken we vogelverschrikkers die de net gezaaide zaden beschermen tegen hongerige vogels.

4. Herbarium

Onderzoek naar een aantal planten in de tuin om ze heel goed te leren kennen.

—-

Les 7 (On)kruid en ontdekken389

Buiten mei / juni

A. Warming-up, het liedje hoofd, schouders, knie en teen in planten variant.

B. Quiz, (on) kruid weetjes

1. Onderhoud van je planten en de verzorging

Het onderhoud van het tuintje en de verzorging van de gezaaide plantjes met behulp van een duidelijke beschrijving in het
werkboek.

2. Bloemen en bijen

schriftelijke opdracht om de onderdelen van een bloem te leren en het nut van bijen en bestuiving.0228

3. Energiedrank voor planten maken

Van verschillende planeten in de tuin een voedzame drank voor de planten in de tuintjes maken.

4. Eetbaar onkruid

Onkruid ontdekken en proeven, kennis maken met de geschiedenis van eetbare wilde planten.

5. Plantendiscussie

Een gesprek om erachter komen hoe planten groeien en met elkaar omgaan en of er overeenkomsten zijn met jezelf.

—-0406

Les 8 Het jaar rond

Buiten juni/ juli

*  Start moestuinrace waarin in een sneltreinvaart alle onderdelen van het afgelopen jaar aan bod komen.

1. Plantenherkenning en thee zetten

verzamelen van diverse planten uit de tuin om thee mee te zetten.

2. Onderhoud tuintje

Met duidelijke beschrijvingen in het werkboek kunnen de kinderen in hun tuintjes werken

3. Maak je eigen tuincadeautje

Een geurbuideltje van verschillende geurende kruiden uit de tuin.0380

4. De natuur het jaar rond

Klassikale evaluatie over het afgelopen jaar

5. Een voorwerp in de kringloop

Terugkoppeling naar de eerdere inlevingsopdracht in de winter wordt nu herhaalt in de zomer.

6. Vrije tijd

de kinderen mogen ook na schooltijd en in de zomervakantie de tuintjes blijven onderhouden