Om het lespakket van EducatiePit genaamd: “De natuur, de tuin, de stad en jij” in het onderwijs toegankelijk en gangbaar te maken zijn er per lesonderdeel de bijbehorende kerndoelen geformuleerd. Deze zorgen ervoor dat het duidelijk wordt wat de inhoudelijke meerwaarde is van een lespakket ter aanzien van de onderwijseisen van het ministerie van Onderwijs.

Het toeschrijven van kerndoelen aan de lesonderdelen zijn:

 1. Een bewijs van een kwalitatief inhoudelijk lespakket
 2. Het aantonen van de didactische inhoud van het lespakket
 3. De onderbouwing dat dit lesmateriaal past binnen het lesprogramma.
 4. Het onderstrepen van de veelzijdigheid en vernieuwing van lesmateriaal dat voldoet aan de bestaande onderwijsnormen.

Het terug zien van de kerndoelen:

In het kort komen de volgende kerndoelen in ons lespakket voor:

 • Les 1: 1, 33, 39, 40, 41Logo-Ministerie-OCW-groot
 • Les 2: 34, 35, 37, 39
 • Les 3: 1, 2, 3, 40, 41
 • Les 4: 26, 34, 35, 37, 39, 40, 41
 • Les 5: 2, 26, 32, 35, 39, 40, 41, 4
 • Les 6: 1, 3, 34, 35, 37, 40, 41, 45, 54
 • Les 7: 1, 2, 3, 35, 37, 40, 41, 54
 • Les 8: 1, 3, 34, 35, 37, 40, 41