Buurtmoestuinen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe voor de hand liggend is het dat scholen ook gebruik maken van deze groene leerzame plekken in de directe omgeving. Veel basisscholen richten hun schoolpleinen als een natuurlijk speelplein opnieuw in. Hierin is vaak ruimte voor moestuintjes. Helaas leert de praktijk dat veel moestuintjes weinig worden gebruikt. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis en goed lesmateriaal. Met het programma “De natuur, de tuin, de stad & jij” hopen wij vrijwilligers in buurtmoes-
tuinen en leerkrachten met groene schoolpleinen de handvatten aan te bieden voor waardevol educatief gebruik van deze plekken.

 

Klik hieronder op “Lesopbouw” voor een compleet overzicht van de 8 lessen. 

(inclusief beeldmateriaal voor een indruk)

 

les5preview

 

Voorbeeldles

Om u een indruk te geven van de docenthandleiding en het werkboekje dat de leerlingen krijgen, kunt u hier gratis les 5 downloaden.

 

Bekijk Les 5

 

Evenals het werkboekje (waarvan u hier een voorbeeld ziet) zijn de docentformulieren volgens dezelfde lay-out vormgeven. Deze zijn (in tegenstelling tot de boekjes) inclusief de antwoorden.

Lesopbouw

Het lespakket bestaat uit acht lessen het jaar rond. De lessen zijn onderbouwd met kerndoelen. Elke les heeft diverse opdrachten waaruit de leerkracht kan kiezen en waarmee de leerkracht zelf de les kan samenstellen. Op deze manier is het lespakket meerdere jaren te gebruiken voor dezelfde leerlingen.

Lees meer

Projectomschrijving

Visie: Circulair denken en handelen. Wij willen graag onze kennis en kunde delen voor de groene ‘zelfmaakmaatschappij’. Scholen stimuleren meer naar buiten te gaan. Leren door te doen en te ondervinden zijn hierbij uitgangspunten. Kinderen leren welke invloed zij hebben op hun omgeving. We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling en laten een verbinding van het eigen handelen op […]

Lees meer

Kerndoelen

Om het lespakket van EducatiePit genaamd: “De natuur, de tuin, de stad en jij” in het onderwijs toegankelijk en gangbaar te maken zijn er per lesonderdeel de bijbehorende kerndoelen geformuleerd. Deze zorgen ervoor dat het duidelijk wordt wat de inhoudelijke meerwaarde is van een lespakket ter aanzien van de onderwijseisen van het ministerie van Onderwijs.

Lees meer