Buurtmoestuinen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe voor de hand liggend is het dat scholen ook gebruik maken van deze groene leerzame plekken in de directe omgeving. Veel basisscholen richten hun schoolpleinen als een natuurlijk speelplein opnieuw in. Hierin is vaak ruimte voor moestuintjes. Helaas leert de praktijk dat veel moestuintjes weinig worden gebruikt. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis en goed lesmateriaal. Met het programma EducatiePit hopen wij vrijwilligers in buurtmoestuinen en leerkrachten met groene schoolpleinen de handvatten aan te bieden voor waardevol educatief gebruik van deze plekken.