EducatiePit is een Groene Pedagogische lessenreeks. Deze is onder andere te gebruiken door leerkrachten en vrijwilligers bij het begeleiden van kinderen op het groene schoolplein of in een lokale buurttuin gericht op het buitenonderwijs.

Transfarmers en Natuurpedagoog bieden hier een uitdagend lespakket aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd dat aanspoort tot samenwerken.

1

 

Geschikt voor iedere doelgroep:

  • Basisonderwijs met groen schoolplein of buurtmoestuin
  • Lokale buurtmoestuin met vrijwilligers
  • Naschoolse en/of vrijetijdsbesteding onder begeleiding

Tegen geringe kosten leveren wij graag een training op maat waarbij het lespakket inclusief is. Zo is de tuin of het schoolplein van iedereen en staat deze er straks stralend bij. Zo ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt er met veel plezier en trots gewerkt.

Wat is EducatiePit?

Een groen en pedagogisch verantwoorde educatieve lessenreeks. Bestaande uit 8 lessen voor een jaarprogramma vol natuur, creativiteit en sociale ervaringen. Gericht op groei en bloei van zowel kind, begeleider en de natuur zelf.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Dit programma is ontstaan vanuit de praktijk en wordt al gebruikt. Vanuit het circulair denken (natuurlijk verloop) en onderbouwd met basisonderwijs kerndoelen leren kinderen spelenderwijs. 1 les per maand, zelf in te richten en samen te stellen naar wens door een docent of begeleider.

Wat kan ik verwachten?

Een laagdrempelige vorm van werken voor ieder die aan de slag wil op een aantrekkelijke manier met groen. Online inloggen om beschikking te hebben over de lessenreeks met bijbehorende materialen. Aangevuld met te bestellen (weerproof) werkboekjes voor de kinderen.

"Kinderen die wij in de klas niet horen komen bij jullie tot leven" Docent basisschool de Elzen

EducatiePit is tevens pedagogisch onderbouwd. De inhoudelijke onderdelen stimuleren de sociale omgang bij kinderen en dagen uit tot betere omgang, contact en onderling begrip. Dit naast speelse opdrachten vol knutselen, spelen, ontdekken en experimenteren.